Revisió i actualització del Pla d’Acció Cultural de Manresa

Passats set anys des de l’aprovació del PAC al 2009, el consistori manresà volia adequar la planificació estratègica a la realitat actual, tot adaptant les prioritats i les actuacions. En aquest sentit, l’estudi va buscar revisar la tasca de planificació realitzada el 2009 tot posant especial atenció en dos esdeveniments singulars que marcarien la ciutat de Manresa en els següents anys: la Capitalitat de la Cultura Catalana (2018) i el 500…

Leer más

Pla Municipal de Biblioteques de Granollers. Elements de participació per a l’elaboració de propostes

En el marc de l’elaboració del Pla Municipal de Biblioteques de Granollers, es va engegar un procés participatiu amb l’objectiu d’incorporar les diferents visions, tant des de la perspectiva del diagnòstic com de la generació de propostes. Així, es van generar espais de participació en diferents nivells: amb una enquesta a famílies, amb sessions informatives prèvies, i amb sessions de treball amb col·lectius diversos. Des de la perspectiva de la…

Leer más

Estudi qualitatiu dels factors que incideixen en la participació cultural de la gent jove de Catalunya

El projecte és un estudi qualitatiu que ha permès elaborar un mapa dels factors que més incideixen en la decisió del jovent de participar en unes determinades pràctiques culturals i de no participar en d’altres, a partir de la celebració de grups focals amb joves de diferents perfils i àmbits territorials. Es basa en un estudi anterior, dirigit per Antoni Ariño, sobre les pràctiques culturals de la joventut catalana.

Leer más

Coordinació de l’elaboració del Plan General del Teatro

Un cop constituït el grup de treball en representació de les principals organitzacions estatals del sector de les arts escèniques (Comisión de Estudio de las Asociaciones Profesionales del Sector Teatral), es va fer una diagnosi de la situació del sector i es van proposar, debatre i acordar les mesures que calia aplicar durant els següents anys. El PGT va ser aprovat per unanimitat.

Leer más

Projecte de dinamització de la cultura urbana a Sabadell

La cultura urbana comprèn un conjunt d’expressions creatives, expressives i estètiques vinculades a la contemporaneïtat i a la vida en entorns urbans, amb una forta presència i visibilitat en l’espai públic, entre les quals hi ha el rap i el hip hop, el grafit i altres formes d’art urbà, o l’spoken word. Pràctiques com l’skateboard o monopatí (i altres elements propis del patinatge), el parkour o les bicicletes BMX, així com determinats elements…

Leer más

Pla de comunicació i gestió de públics del Museu del Cinema de Girona

La Fundació volia disposar d’un marc d’actuació en l’ambit de la comunicació i gestió de públics. Per elaborar-lo es va fer una anàlisi de la comunicació actual, offline i online, i de les principals mancances. Després es va fer una proposta de sistema de comunicació aprofitant les oportunitats que ofereixen les eines digitals.

Leer más

Pla de Gestió d’El Canal, Centre d’Arts Escèniques

El Canal, Centre d'Arts Escèniques de Salt-Girona, ubicat a l’antiga fàbrica Coma Cros de Salt, va ser creat pel Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona, format per l'Ajuntament de Salt, l'Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona. Va ser inaugurat l'any 2013 amb la voluntat de produir i coproduir espectacles de primera línia des de l’àrea urbana de Girona amb vocació internacional i en contacte amb els grans centres de producció dramàtica…

Leer más

Estudio sobre las desigualdades de los territorios insulares de España en el consumo y contribución a las artes escénicas

L’estudi, promogut per la Plataforma Insulares (formada per les associacions Réplica i Illescena), amb el finançament de Canarias Cultura en Red i de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, conté una anàlisi dels factors que incideixen, de manera més rellevant, en la desigualtat d’oportunitats en la producció i explotació d’espectacles per part de les companyies que operen en territoris insulars.

Leer más

Pla Estratègic dels Centres Cívics de Vic

L’Ajuntament de Vic va sol·licitar suport a la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la necessitat detectada en el Pla d’Acció Cultural (PAC) 2018 – 2025 de Vic d’establir i articular una política cultural concreta en diversos àmbits de l’acció cultural de la ciutat. Vic és una ciutat considerablement rica en el teixit d’equipaments culturals, especialment de titularitat pública. La xarxa de centres cívics de Vic està formada per sis…

Leer más

Pla de gestió del Teatre Enrique Molina Garmendia, Concepción, Xile

El Teatre Enrique Molina Garmendia situat a la ciutat de Concepción, Xile, es troba en ruïnes des de fa molts anys arrel dels diversos terratrèmols que hi han tingut lloc. L’Ajuntament de Concepción ha aconseguit els recursos per poder reconstruir el teatre, i com a part del procés d’inversió pública, s’ha tingut que plantejar el model de gestió i definir un pla de gestió concret. En aquest sentit, de la mà dels tècnics del Departament de…

Leer más

Cultura, medi ambient i emergència climática: com actuar des de les polítiques i la gestió cultural locals

Els efectes de l’acció humana en el sistema natural i en la configuració de la Terra, i especialment el seu impacte en el clima, han esdevingut una qüestió inevitable en tota reflexió sobre el futur de la nostra societat. Allò que avui anomenem “emergència climàtica” transforma l’entorn natural i les maneres de viure, afecta la viabilitat de prosseguir moltes pràctiques existents fins ara i, com a tal, té incidència en tots els àmbits de l’acció…

Leer más

Estudi per a la internacionalització del programa CaixaEscena

El programa CaixaEscena, després de 10 anys de creixement a nivell de l’Estat Espanyol, es va plantejar la possibilitat d’internacionalització. L’estudi es va centrar en tres països de Llatinoamèrica: Colòmbia, Perú i Xile. De cada país es va fer una anàlisi local de les possibilitats d’internacionalització, considerant l'estat de les polítiques a educació i cultura, la situació de les arts escèniques a cada país i la seva presència als centres…

Leer más

Pla d’Acció Cultural de Vic 2018-2025

El PAC conté d'un diagnòstic de la realitat cultural de la població, detecta les necessitats culturals més rellevants, fa una anàlisi sociodemogràfic i territorial, un estudi dels sectors i equipaments culturals, i una anàlisi de la programació. La diagnosi va ser contrastada amb agents culturals i ciutadans a través d’una vintena de sessions de grups focals sobre diversos eixos de reflexió proposats.

Leer más

Elaboració del Pla de Gestió de Públics del Teatre-Auditori de Granollers

La direcció del TA de Granollers va encarregar l’elaboració d’un PGP per assolir tres objectius: incrementar de manera significativa els ingressos d’explotació, especialment els de taquilla, avançar cap a una gestió integrada de l’oferta escènica de la ciutat i dels municipis de l’entorn territorial, i optimitzar una aplicació tecnològica recentment adquirida que permet la gestió directa del ticketing i les prestacions CRM.

Leer más

Avaluació dels programes Iberescena i Ibermuseus

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) lidera una sèrie de programes de cooperació iberoamericana en diversos àmbits. En particular, els àmbits de museus i de arts escèniques tenen programes específics: Ibermuseus i Iberescena. Com a part del desenvolupament d’aquests programes, s’han de realitzar avaluacions per verificar si els objectius s’estan assolint, si els indicadors plantejats a l’inici dels programes són els adequats i si s’esta…

Leer más

Pla d’Usos de Can Bernades

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va demanar suport a la Diputació de Barcelona per tal de rebre assessorament en la definició de la Proposta de Pla d’Usos del recinte de Can Bernades. El recinte de Can Bernades era un espai descobert amb accés tancat sense un ús específic. A l’hora de plantejar el pla d’usos es va tenir en compte les dimensions de l’espai, la seva ubicació dins del terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, i la…

Leer más

Pla Integral del teatre de Catalunya

El Pla Integral del Teatre de Catalunya, va ser el resultat d’un procés de participació i debat impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb les principals entitats del sector del teatre de Catalunya. El Pla, sorgit d’un acord del conjunt d’agents del sector, es va elaborar entre gener i setembre de 2019 i volia servir alhora per analitzar la realitat de l’àmbit del teatre i les necessitats que s’hi…

Leer más

Estudis d’explotació de L’Ateneu – CMEM i del Festival (a)phònica de Banyoles

El primer estudi, que té com a objecte el Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM), consisteix en una anàlisi de la situació actual de l’Ateneu – CMEM i l’elaboració d’un pla d’explotació per veure el risc operacional del servei i la modalitat d’externalització més adequada, en la perspectiva d’una futura licitació d’acord amb el marc normatiu de la LCAP.

Leer más