Disseny i estratègia de projectes i territoris

 • Diagnosi de la situació actual d’un equipament, entitat sistema cultural, territori o sector.
 • Reorientació estratègica i conceptual.
 • Elaboració de plans estratègics. D’equipaments, entitats  i/o sistemes culturals territorials o sectorials
 • Disseny i implementació de procediments i/o funcionament de serveis per a la ciutadania. 
 • Confecció del mapa d’equipaments culturals d’un sistema cultural.

Conceptualització i elaboració de models gestió

 • Anàlisis i valoració del modelo de gestió i explotació d’equipaments i projectes culturals. 
 • Elaboració de plans de gestió: comunicació, màrqueting, recursos humans i administració.
 • Identificació de usos bàsics d’equipaments i elaboració de plans d’usos.
 • Elaboració de plans d’explotació i viabilitat econòmica

Gestió i desenvolupament de públics culturals

 • Anàlisis de públics d’organitzacions culturals.
 • Elaboració de plans de gestió i desenvolupament de públics culturals.
 • Acompanyament en processos d’elaboració de plans de gestió i desenvolupament de públics culturals.

Avaluació, assessorament i acompanyament

 • Desenvolupament d’indicadors, índexs y escales de valoració.
 • Plans d’implementació i monitorització.
 • Avaluació de projectes.
 • Creació d’eines d’autoavaluació.

Cultura i desenvolupament sostenible (ODS)

 • Sensibilització sobre ODS i Cultura
 • Anàlisi de l’estat actual d’un projecte en base als ODS i propostes d’actuació.
 • Elaboració de plans per a la implementació de diferents ODS.
 • Acompanyament en processos de planificació i implantació

Estudis, informes i anàlisis

 • Estudis, informes i anàlisis específiques.
 • Innovació i desenvolupament de nous enfocaments, productes i serveis. 
 • Suport a la participació en programes europeus