Coordinació de l’elaboració del Plan General del Teatro

Client: INAEM

Un cop constituït el grup de treball en representació de les principals organitzacions estatals del sector de les arts escèniques (Comisión de Estudio de las Asociaciones Profesionales del Sector Teatral), es va fer una diagnosi de la situació del sector i es van proposar, debatre i acordar les mesures que calia aplicar durant els següents anys. El PGT va ser aprovat per unanimitat.

Les mesures van ser estructurades per sectors d’activitat (creació, producció, distribució i exhibició) fent referència explícita a àmbits especials com el teatre de carrer, el teatre per a públics familiars, i el teatre no professional. Es van definir també estratègies transversals sobre els professionals, el desenvolupament de públics i les polítiques de foment.

Dos anys més tard, a iniciativa del Observatorio del PGT, es va fer una revisió i priorització de les mesures acordades en el marc del context derivat de la crisi econòmica que va irrompre el 2008.