Pla Municipal de Biblioteques de Granollers. Elements de participació per a l’elaboració de propostes

Client: Ajuntament de Granollers

En el marc de l’elaboració del Pla Municipal de Biblioteques de Granollers, es va engegar un procés participatiu amb l’objectiu d’incorporar les diferents visions, tant des de la perspectiva del diagnòstic com de la generació de propostes. Així, es van generar espais de participació en diferents nivells: amb una enquesta a famílies, amb sessions informatives prèvies, i amb sessions de treball amb col·lectius diversos. Des de la perspectiva de la quàdruple hèlix, es va convocar a participar a representants d’empreses locals, d’universitats, centres de formació i escoles, d’entitats (culturals, de gent gran, veïnals, etc) i de l’administració (tècnics de diferentes àrees de l’ajuntament, equipaments culturals, etc). 

Una sèrie de sessions amb els diferents col·lectius va permetre complementar el diagnòstic i generar un seguit de propostes que guien el Pla de Biblioteques de Granollers.