Pla Integral del teatre de Catalunya

Client: ICEC (Institut Català d’empreses culturals)

El  Pla Integral del Teatre de Catalunya, va ser el resultat d’un procés de participació

i debat impulsat pel Departament de

Cultura de la Generalitat de Catalunya

en col·laboració amb les principals entitats

del sector del teatre de Catalunya.

El Pla, sorgit d’un acord del conjunt d’agents del sector, es va elaborar entre gener i setembre de 2019 i volia servir alhora per analitzar la realitat de l’àmbit del teatre i les necessitats que s’hi identifiquen, i per establir les prioritats per a l’acció pública en relació amb aquest sector en els propers anys.

La iniciativa del Pla Integral del Teatre i la metodologia seguida durant el procés

d’elaboració van estar consensuades entre el Departament de Cultura i 7 associacions professionals d’aquest àmbit.

En conjunt, el procés de debat va comptar amb la participació de 195 persones, 8 associacions articuladores del sector, 19 administracions, departaments de l’administració i altres institucions públiques, 13 universitats i centres de formació, 54 companyies i productores, 4 equipaments nacionals, 4 centres de creació, 9 festivals i mercats i 15 sales exhibidores.