Estudi per a la internacionalització del programa CaixaEscena

Client: Fundació La Caixa

El programa CaixaEscena, després de 10 anys de creixement a nivell de l’Estat Espanyol, es va plantejar la possibilitat d’internacionalització. L’estudi es va centrar en tres països de Llatinoamèrica: Colòmbia, Perú i Xile. De cada país es va fer una anàlisi local de les possibilitats 

d’internacionalització, considerant l’estat de les polítiques a educació i cultura, la situació de les arts escèniques a cada país i la seva presència als centres escolars, i la realització d’una primera anàlisi sobre les possibilitats d’implementar el programa CaixaEscena al territori. Així també, es va realitzar una primera identificació d’agents clau per tal de buscar concretar la seva implementació.