Revisió i actualització del Pla d’Acció Cultural de Manresa

Client: Ajuntament de Manresa - Diputació de Barcelona - CERC

Passats set anys des de l’aprovació del PAC al 2009, el consistori manresà volia adequar la planificació estratègica a la realitat actual, tot adaptant les prioritats i les actuacions. En aquest sentit, l’estudi va buscar revisar la tasca de planificació realitzada el 2009 tot posant especial atenció en dos esdeveniments singulars que marcarien la ciutat de Manresa en els següents anys: la Capitalitat de la Cultura Catalana (2018) i el 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa (2022). Així mateix, identificat el repte i el compromís de l’Ajuntament d’apostar per a la regeneració del centre històric de la ciutat, el document també va focalitzar les propostes molt especialment en aquesta zona, atès que la cultura podía jugar un paper positiu rellevant en la regeneració i dinamització del Centre Històric de Manresa.