Cultura, medi ambient i emergència climática: com actuar des de les polítiques i la gestió cultural locals

Client: Diputació de Barcelona

Els efectes de l’acció humana en el sistema natural i en la configuració de la Terra, i especialment el seu impacte en el clima, han esdevingut una qüestió inevitable en tota reflexió sobre el futur de la nostra societat. Allò que avui anomenem “emergència climàtica” transforma l’entorn natural i les maneres de viure, afecta la viabilitat de prosseguir moltes pràctiques existents fins ara i, com a tal, té incidència en tots els àmbits de l’acció pública.

En aquest context crític, en el qual les interrelacions entre els aspectes culturals, socials, mediambientals i econòmics es fan més paleses, cal recordar que les relacions entre la cultura i l’emergència climàtica són múltiples.

Conscients que la relació entre cultura, medi ambient i emergència climàtica és complexa i requereix mirades i eines noves, l’informe ha estat guiat pels següents objectius específics:

  • Descriure de manera comprensible i detallada els vincles entre la cultura, el medi ambient i l’emergència climàtica i la seva concreció en una tipologia de pràctiques, projectes i polítiques a nivell local.
  • Identificar algunes experiències ja existents, a la província de Barcelona, a Catalunya o a l’estranger, per il·lustrar la tipologia de pràctiques esmentada.
  • Definir eines, recomanacions i tipus de mesures que poden prendre els governs locals i altres agents culturals locals, per tal d’enfortir el vincle entre cultura, medi ambient i emergència climàtica, en els diversos àmbits d’acció identificats.