Pla de Gestió d’El Canal, Centre d’Arts Escèniques

Client: Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona

El Canal, Centre d’Arts Escèniques de Salt-Girona, ubicat a l’antiga fàbrica Coma Cros de Salt, va ser creat pel Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona, format per l’Ajuntament de Salt, l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona. Va ser inaugurat l’any 2013 amb la voluntat de produir i coproduir espectacles de primera línia des de l’àrea urbana de Girona amb vocació internacional i en contacte amb els grans centres de producció dramàtica i de fer créixer l’autoria catalana i, en col·laboració amb el Festival Temporada Alta, convertir-se en referent de creació per al sud d’Europa a nivell teatral. 

El Pla de Gestió, elaborat a partir de la consulta a les parts interessades, defineix la seva missió, línies d’activitat, funcionalitat dels espais, pla d’usos, model de gestió (proposant quins serveis seran de gestió directa i quins seran externalitzats) i model de governança