Pla d’Usos de Can Bernades

Client: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda – Diputació de Barcelona - CERC

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va demanar suport a la Diputació de Barcelona per tal de rebre assessorament en la definició de la Proposta de Pla d’Usos del recinte de Can Bernades. 

El recinte de Can Bernades era un espai descobert amb accés tancat sense un ús específic. A l’hora de plantejar el pla d’usos es va tenir en compte les dimensions de l’espai, la seva ubicació dins del terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, i la voluntat expressada per l’Ajuntament que aquest espai es pugués convertir en un espai de concerts i programacions culturals però també en una zona pensada per a magatzems per a les entitats culturals del municipi. 

El document final va tenir un caràcter tècnic i es va elaborar amb la voluntat de contribuir a determinar el pla d’usos d’aquest espai i establir el model de gestió més adient per optimitzar el seu ús, amb una descripció dels mitjans necessaris pel seu funcionament.