Els plans de lectura municipals

Fa uns mesos, vam tenir l’oportunitat de participar en l’elaboració de l’estudi Orientacions per a l’elaboració de Plans de lectura municipals, una iniciativa dins del projecte «Cultura transformadora» que es duu a terme en col·laboració entre les gerències de Serveis de Biblioteques i de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona.

L’Àngel Mestres, soci fundador de Bissap Lab, va ser consultat com a expert per aquest document que aborda el significat de l’experiència lectora avui dia, i pot servir d’orientació a futurs plans de lectura municipals.

L’estudi aporta unes orientacions que han de ser útils a l’hora de promocionar la lectura des d’una perspectiva de planificació estratègica: traçar línies, objectius i propostes, projectes i activitats plausibles a mitjà i llarg termini, així com també plantejar l’avaluació i el seguiment de les accions desplegades i la mobilització dels recursos i suports necessaris. Proporciona orientacions i consells que serviran de suport a les persones i entitats que portaran a terme el pla. Planteja també la justificació de per què un pla municipal o local pot ser altament positiu i interessant per als ciutadans, i quin és l’impacte que pot tenir.

La redacció d’aquest document ha estat coordinada per l’escriptora Anna Ballbona, qui ha comptat amb un grup d’experts que han aportat les seves reflexions, idees i experiència sobre els elements clau per al foment de la lectura avui dia: Juanjo Arranz, Cap de l’Àrea d’Acció Cultural i Educativa del Consorci de Biblioteques de Barcelona; Gemma Lluch, autora de diversos assaigs sobre la qüestió de la promoció de la lectura; Joan Portell Rifà pedagog, editor, escriptor i crític literari, a part del ja mencionat Àngel Mestres.

El document recull també l’opinió d’un grup d’entrevistats que han aportat diferents visions, per acabar de cobrir tota la diversitat del fet lector: periodistes, editors, llibreters, assagistes, gestors culturals o professors d’universitat, entre d’altres, que han aprofundit en la promoció de la lectura, a través de l’ensenyament, la formació, la prescripció o la programació d’activitats i que també han cobert les diferents franges d’edat lectora.

A més, també s’ha creat la guia per elaborar un Pla de Lectura Municipal: 10 passos a seguir, que, en un format pràctic i visual, aquesta fa un resum de les principals reflexions i recomanacions sortides del document Orientacions per a l’elaboració de Plans de lectura municipals. Aporta una síntesi i proposa una metodologia que ha de servir de base per al desenvolupament d’un pla de lectura.

Podeu trobar l’estudi, la guia i altres recursos vinculats als Plans de Lectura Municipal aquí.