La Proposta de Valor d’un equipament museístic

Els equipaments museístics de Catalunya, segons el Pla de Museus de Catalunya – Museus 2030, volen contribuir a satisfer les necessitats de la comunitat cultural de la qual formen part. Per assolir-ho, cada equipament museístic ha de dissenyar i oferir una Proposta de Valor. 1. Conceptualització…